Plantacje owocujące (1-roczne i starsze)

Przed wschodami chwastów

Acenit 50 EC 3,0 Na wilgotną glebę ,przed wschodami chwastów ,najlepiej wiosną
Devrinol 450 SC 4,0-6,0 Preparat stosować na wilgotną i wolną od chwastów glebę , wczesna wiosną lub po zbiorach owoców . Stomp stosowac najlepiej jeszcze przed ruszeniem wegetacji truskawki. Devrinol i Stomp moga być po oprysku płytko zmieszane z glebą . Wyzsze z podanych dawek stosowac na glebach ciężkich i silnie zachwaszczonych.
Buracyl 80 WP

(Venzar 80 WP)

1,0-2,0 Jak powyzej w tabeli
Stomp 330 EC

Stomp 400 SC

4,0-6,0

2,0-5,0

Jak powyzej w tabeli
Azotop 50 WP

Sanzine 80 WP

1,02-2,0

0,65-1,25

Jak powyzej w tabeli

Przed lub wkrótce po wschodach chwastów

 

Burtix 72 WP 3,0-5,0 Uwagi jak na plantacjach nowo założonych
Goltix 70 WP

Goltix 70 WG

Goltix 90 WG

3,0-5,0

3,0

lub dwukrotnie

po 0,6-0,8

Uwagi jak na plantacjach nowo założonych

Po wschodach chwastów

 

Betanol 160 EC 6,0 Na młode siewki(od fazy liścieni do fazy 4 liści właściwych) chwastów dwuliściennych jednorocznych
Betanol Progress

AM 180 EC

trzykrotnie po 1,5 lub dwukrotnie po 2,0 Na siewki chwastów do fazy liścieni do fazy 2 liści wlaściwych.Optymalna temperatura do opryskiwania wynosi 12-20 stopni C.
Lontrel 300 SL 0,35-0,4 Na chwasty rumianowate , osrtożeń i przymiotno od fazy 2-3 liści do fazy rozety.
Agil 100 EC 0,5-1,5 Na chwasty prosowate w fazie 2 liście -krzewienie się , w dawkach nie przekraczajacych zwykle połowy dawek maksymalnych .Na perz w stadium 4-6 lisci (ok.15 cm wysokości ) w wyższych dawkach . Stosować do kwitnienia truskawki lub po zbiorze owoców. Fusilade Forte 150 EC stosować przed kwitnieniem truskawek w dawkach do 2,0 l/ha.
Focus Ultra 100EC 1,0-4,0 Jak wyżej w tabeli
Fusilade Super 125 EC

Fusilade Forte 150 EC

1,0-4,0

0,75-2,5

Jak wyżej w tabeli
Targa Super 5 EC 1,0-4,0 Jak wyżej w tabeli
Peren1al 104 EC 0,75-1,5 Uwagi jak przy preparatach Agil,Targa i Fusilade. Perenal,Nabu Plus i Pantera mogą byc stosowane tylko po zbiorze owoców.
Nabu Plus EC 1,5-5,0 Jak wyżej
Pantera 040 EC 1,0-4,0 Jak wyżej
Reglone Turbo 200 SL 1,5-3,0 Opryskiwać z osłonami chwasty i rozłogi truskawki w międzyrzędziach